ბლოგები

2020 წლის არჩევნები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

საქართველოს მოქალაქეებისთვის, როგორც "ახალგაზრდა" დემოკრატიული ქვეყნის მოქალაქეთათვის მნიშვნელოვანია კარგად იცოდნენ მათი საარჩევნო უფლებები,...