განცხადებები და მიმართვები

კოალიცია და ნეიროგანვითარების ცენტრი აგრძელებენ ტრენინგებს

კოალიცია და ნეიროგანვითარების ცენტრი აგრძელებენ ტრენინგებს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ეტლის მორგების შესახებ რეაბილიტაციის სპეციალისტებისათვის,

ფორუმი ინვალიდობის თემაზე

14 ივნისი, 2010 წ

შერატონ მეტეხი პალასი, თბილისი, თელავის ქ. 20

2010 წლის 14 ივნისს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, თბილისში გაიმართება ფორუმი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებულ თემაზე.