კვლევები და პუბლიკაციები

“სპეციალური მოსარჩელე” საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სფეროში

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საქართველოში ხშირად აწყდებიან სხვადასხვა სახის ბარიერებს. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ

წინამდებარე კვლევა შეისწავლის საქართველოს სოციალურ გარემოს, სადაც დიდი ყურადღება ეთმობა საზოგადოების დამოკიდებულებას შეზღუდული

სპეციალური ანგარიში „ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის მდგომარეობა ფსიქიატრიულ და სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში“

2020 წლის 13 ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველმა ონლაინ წარადგინა სპეციალური ანგარიში

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონებისთვის ჯანდაცვის სერვისების მისაწვდომობის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის (შემდგომში „კომიტეტი“) 2019 წლის 3 ივლისის სხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის რატი იონათამიშვილის წინადადების

ჯონ უედემი: რეკომენდაციები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვის საკოორდინაციო საბჭოს რეორგანიზაციის თაობაზე

"ადამიანის უფლებები ყველასათვის" ევროკავშირისა და გაეროს ოთხი სააგენტოს ერთობლივი ინიციატივაა,რომლის განხორციელებაში მონაწილეობენ: გაეროს განვითარების პროგრამა,