შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების ტრენინგი

A+
A-

2015 წლის 26-27 ნოემბერს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების ტრენინგი ჩატარდა შემდეგ თემებზე: შშმ პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის გაგება და აღსრულების ხელშეწყობა, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ ადგილობრივი კანონმდებლობის გაცნობა და აღსრულების ხელშეწყობა.

ტრენინგს ესწრებოდნენ დასავლეთ საქართველოს (იმერეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარა) რეგიონებსა და თბილისში არსებული შეზღუდული შესალებლობის პქორე პირთა ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

ტრენინგი ჩატარდა პროექტ - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირების ფაგლებში, რომელსაც კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ახორციელებს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით.

 

 

 

სხვა სიახლეები