თვითმოვლის გზამკვლევი სპინალური დაზიანების მქონე პირთათვის

A+
A-

აღნიშნული ბროშურა წარმოადგენს თვითმოვლის ტექნიკების შესახებ გზამკვლევს, რომელშიც წარმოდგენილია დასურათებული სახით, თუ როგორ შეუძლია სპინალური დაზიანების მქონე ადამიანს დამოუკიდებლად შეძლოს პირადი ჰიგიენისა და სხვადასხვა საჭიროებების მართვა.

 

 

სხვა სიახლეები