შშმ პირთა უფლებები

შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაცია საბანკო სექტორში

შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაცია საბანკო სექტორში სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დისკრიმინაციული...