პუბლიკაციები
2017 წლის არჩევნების მონიტორინგის ანგარიში ბეჭდვა ელფოსტა

 

2017 წლის 21 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნები

დაწვრილებით...
კატალინა დევანდას-აგილარის ანგარიში ბეჭდვა ელფოსტა
wina_yda_un_angarishi.jpgშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების საკითხზე ადამიანის უფლებათა საბჭოს სპეციალური მომხსენებლის კატალინა დევანდას-აგილარის აღნიშნული ანგარიში ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის ინკლუზიურ პოლიტიკას
დაწვრილებით...
მუხლი 24 - ინკლუზიური განათლების უფლება ბეჭდვა ელფოსტა
wina_yda_un_24.jpg

 გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის მუხლი 24. 

 

დაწვრილებით...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგონები ბეჭდვა ელფოსტა

wina_yda_un_6.jpg

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტი.  მე-6 მუხლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგონები. 

დაწვრილებით...
გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის მიერ განხილული საჩივრები ბეჭდვა ელფოსტა
____.jpg

აღნიშნული წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის გადაწყვეტილებათა კრებულს  კომიტეტში წარდგენილ კერძო საჩივრებთან დაკავშირებით.

 

დაწვრილებით...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის მიერ მიღებული ზოგადი კომენტარი N2 ბეჭდვა ელფოსტა
mecxre_muxlis_komentari.jpg
ა(ა)იპ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მიერ USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ითარგმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის მიერ მიღებული ზოგადი კომენტარი N2 - გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების კონვენციის მე-9 მუხლთან (ხელმისაწვდომობა) დაკავშირებით.
დაწვრილებით...
პროფესორ ჯერარდ ქუინის საჯარო ლექცია ბეჭდვა ელფოსტა
img_8295.jpgსაჯარო ლექცია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ქმედუნარიანობის რეფორმა: ძალაუფლების დაბრუნება ადამიანებისთვის - 21-ე საუკუნის დღის წესრიგი".
დაწვრილებით...
მითების მსხვრეველი ბეჭდვა ელფოსტა
1.jpj.jpg
დამოუკიდებელი ცხოვრების იდეის გარშემო არსებულ წინამდებარე მითების მსხვრეველში შესულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და პერსონალური დახმარების შესახებ ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ცრურწმენები და მცდარი აზრები. აღწერილი მითები აღებულია რეალური ადამიანის ცხოვრებისა და გამოცდილებიდან.
დაწვრილებით...
თვითმოვლის გზამკვლევი სპინალური დაზიანების მქონე პირთათვის ბეჭდვა ელფოსტა
12243086_1223352251013465_4797407350312257994_n.pngაღნიშნული ბროშურა წარმოადგენს თვითმოვლის ტექნიკების შესახებ გზამკვლევს, რომელშიც წარმოდგენილია დასურათებული სახით, თუ როგორ შეუძლია სპინალური დაზიანების მქონე ადამიანს დამოუკიდებლად შეძლოს პირადი ჰიგიენისა და სხვადასხვა საჭიროებების მართვა.
დაწვრილებით...
დამოუკიდებელი ცხოვრება და თემში ჩართულობა ბეჭდვა ელფოსტა
book1.jpgშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მე-19 მუხლის სამართლებრივი ანალიზი

დაწვრილებით...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის კონცეფცია ბეჭდვა ელფოსტა
coalition.yda.jpg შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის კონცეფცია მომზადდა ეროვნული სამუშაო ჯგუფის მიერ 2007 წელს და ის მიზნად ისახავდა შეზღუდული შესაძლებლობისადმი სახელმწიფოს ერთიანი პოლიტიკისა და ხედვის ფორმირებას, სახელმწიფო პრიორიტეტების გამოყოფას, თანაბარი პირობების შექმნისაკენ მიმართული სტრატეგიის მიღებასა და მის განხორციელებას.
დაწვრილებით...
შესაძლებლობათა შეზღუდვის ისტორია ბეჭდვა ელფოსტა
broshura.jpg"შეზღუდული შესაძლებლობათა ისტორია" გამოიცა 2007 წელს (ავტ. რატი იონათამიშვილი) პროექტის "თანაბარი პირობების განვიტარების ხელსეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის" ფარგლებში. მასში განხილულია ის მიდგომები და ხედვები, რომელიც ანტიკური ეპოქიდან დღემდე არსებობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ მსოფლიო საზოგადოებებში და კულტურებში.
დაწვრილებით...
2010 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ალმანახი ბეჭდვა ელფოსტა
kda.jpgკოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის გამოსცა 2010 წელს განხორციელებული საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში.
დაწვრილებით...
ინკლუზიური განათლება - გზა დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ბეჭდვა ელფოსტა
broshura.jpgკოალიციამ გამოსცა სახელმძღავნელო, რომელიც მომზადდა პროექტის - «ახალგაზრდათა ჯგუფების მონაწილეობით სამოქალაქო დიპლომატიის განვითარება ინვალიდთა უფლებების დაცვის სფეროში» - ფარგლებში, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE) მეშვეობით ბელგიის მთავრობის დაფინანსებით.
დაწვრილებით...