წევრი ორგანიზაციები ბეჭდვა ელფოსტა

 

ორგანიზაციის დასახელება

საკონტაქტო პირი

რეკვიზიტები

საქმიანობის მოკლე აღწერა

1

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ლიგა

გიორგი ძნელაძე თავმჯდომარე

კედიას . 7

თბილისსაქართველო

+(995 32) 2356 609;

+(995 599) 455 688;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ეტლით მოსარგებლე პირთაუფლებების დაცვა დადამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა,საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშვება,დისკრიმინაციის აღმოფხვრა.

2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კავშირი

 

თამარ მაღლაკელიძე

თავმჯდომარე

კედიას . 7

თბილისსაქართველო

+(995 599) 874 740;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, სოციალური ინტეგრაცია და მშობლების უფლებები.

3

სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაცია

მშობელთა კავშირი

მაია ასაკაშვილი

თავმჯდომარე

ვაჟა-ფშაველას 73, 1-ლი კორპ ბინა 14.

თბილისი, საქართველო,

+(995 599) 513 397;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

სმენისა და მეტყველების დაქვეითებულ ბავშვთა საზოგადოებრივი ინტეგრაციაინკლუზიური საგანმანათლებლო პროგრამებიმშობელთა 

თემის  მონაწილეობა ასეთ პროგრამებში.

4

ააიპმშობელთა ხიდი

თეონა ყაჭეიშვილი თავმჯდომარე

გოცირიძის 2

თბილისი, საქართველო,

+(995 32) 2 954084;

+(995 577) 473 440;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთა და მოზარდთა კულტურულ-შემოქმედებით 

პროგრამებს.

5

კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი

თინა ბრეგვაძე თავმჯდომარე

1400, თარხნიშვილის . 20

გორისაქართველო

+(995 599)  792 572;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს  

 

გორში მცხოვრების საინვალიდო ეტლით მოსარგებლე

 პირთა განათლების და ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

6

ააიპია

ნაირა ჭაბუკიანი

თავმჯდომარე

გლდანის IV მიკრო რაიონი

კორპუსი 113.

თბილისისაქართველო

+(995 32) 214 18 26;

+(995 555) 50 55 49;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

საქართველოში შეზღუდული შესაძებლობის მქონე პირთა მდგომარეობისა და მათდამი საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა, უფლებების დაცვა. ოჯახების მხარდაჭერა-გააქტიურება; სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა.

7

საქართველოს უსინათლოთა კავშირი

რევაზ მაისურაძე

თავმჯდომარე

ბოჭორნიშვილის .23

თბილისისაქართველო

+(995 32) 2 457512;

+(995 577) 449 924;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

www.gbu.ge

 

უსინათლო პირთა აქტიურიჩართულობა საზოგადოებრივ

ცხოვრებაშიმათი სოციალური ადაპტაცია და 

შემოქმედებითი ინტელექტუალური პროგრამების 

განხორციელება

8

საქართველოს ყრუთა კავშირი

ამირან ბატატუნაშვილი პრეზიდენტი

მაიაკოვსკის . 6

თბილისისაქართველო

+(995 32) 2 910667;

+(995 32) 2 341621;

+(995 577) 456 615;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

 

სმენადაქვეითებულ დასმენადობის არ მქონე პირთა

სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობაგანათლება.

შემოქმედებითი დაინტელექტუალურიპოტენციალის 

რეალიზაცია.

9

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის

თემურ კაკაბაძე

თავმჯდომარე

6010 ზვიად გამსახურდიას #6

ბათუმი, აჭარა

+ (995 557) 574 000;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა, უფლებების ადვოკატირება, დასაქმების ხელშეწყობა და მათი ფუნქციონალური ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

10

გადააბიჯე ბარიერს

თინათინ რევაზშვილი

თავმჯდომარე

ყვარლის .107

თბილისი, საქართველო

+(995 599) 648 768;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რესოციალიზაცია რეაბილიტაცია საზოგადოებაში ფიზიკური გარემო მორგება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

11

უფლება და თავისუფლება

ნანა ნინიაშვილი

თავმჯდომარე

იოსელიანის .37

თბილისი, საქართველო,

+ (995 599) 973 761;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ადამიანის უფლებების დაცვა, სოციალურ საკითხთა კვლევა, შშმ პირთა საკითხები, ძალადობის პრევენცია.

12

მზის შვილები

ინგა ლოლაძე

თავმჯდომარე

სააკაძის .73

თბილისი, საქართველო

+(995 555) 551 526;

+(995 557) 763 400;

+(995 558) 588 805;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

სოციალური სერვისების განვითარება შშმ ბავშვებისთვის. შშმ ბავშთა ოჯახების უფლებების დაცვა და ადვოკატირება, მშობელთა გაძლიერება.

13

ააიპ ნაბიჯ ნაბიჯ

ნინო გულუა

თავმჯდომარე

სანზონის 4 ბინა 28,

თბილისი, საქართველო,

+(995 577) 792 099,

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

www.stepbystep.org.ge

შშმ პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, შშმ პირთა განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობა.

14

ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება

მაია ბიბილეიშვილი

თავმჯდომარე

0186, ვაჟაფშაველას გამზ. 76 .

თბილისისაქართველო

+(995 577) 715 609;

+(995 32) 2 140012;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

 

ინვალიდობის მქონე ბავშვთა ინდივიდუალური

რეაბილიტაციის პროგრამებისპეციალური

პროფესიული განათლების პროგრამები

მშობელთა თემის მონაწილეობით.

15

ააიპ თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრი

მარინე შოსტაკი

თავმჯდომარე

ლებანიძის . 10

თბილისისაქართველო

+(995 32) 2 347621;

+(995 599) 564 721;

+(995 591) 207 038;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ფიზიკური და ინტელექტუალური განვითარების 

პრობლემების მქონე ბავშვებისმოზარდებისა და 

ახალგაზრდების აღზრდისსწავლებისა და 

სოციალური ადაპტაციის ორგანიზება.

16

კავშირირეა

ელისო რეხვიაშვილი

თავმჯდომარე

0108, ჭონქაძის .29.

თბილისისაქართველო

+(995 599) 577 541;

+(995 32) 2 933442

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

 

მენტალური პრობლემის მქონე მოზარდებისა და

ახალგაზრდების საზოგადოებაში 

ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა

ეფექტური ფსიქო-სოციალური

სარეაბილიტაციო მოდელის განვითარებისა და

ინსტიტუციური დამკვიდრების გზით.

17

ასოციაცია ანიკა

ირინე ინასარიძე

თავმჯდომარე

დადიანის . 136

თბილისისაქართველო

+(995 599) 874 737;

+(995 32) 2 6945 36/91/33;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

www.anika.ge

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა

საზოგადოებრივი ინტეგრაციაინკლუზიური

საგანმანათლებო პროგრამები,მშობელთა თემისმონაწილება.

18

სტუდია ეიდისი

გულნარა ბიბილეიშვილი თავმჯდომარე

ვაჟაფშაველას .76 

თბილისი,საქართველო

+(995 595) 037 038;        

+ (995 32) 2 304168;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ზრუნავს შშმ ბავშვების და მოზარდების ინტეგრაციასა

და თვითრეალიზაციაზე

აწვდის დამოუკიდებელი 

ცხოვრების ცენტრის სერვისს.

19

კავშირიმშობლების თანადგომა

ნათია კიკვაძე თავმჯდომარე

ბალანჩივაძის .39

თბილისი, საქართველო

+(995 591) 668 577;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 

ფიზიკურიფსიქიკურისოციალური და

მორალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მათი სრულფასოვან,  დამოუკიდებელ პიროვნებად 

ჩამპოყალიბებისა და საზოგადოებაში 

ადაპტაცია-ინტეგრაციის ხელშეწყობა

სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთაადამიანური ღირსების შესაბამისი  გარემოს 

შექმნისა და ჯანმრთელობის პოლიტიკისშემუშავების საკითხებში.

20

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების კავშირი

ვალოდია ასლამაზიშვილი თავმჯდომარე

ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ.102

თბილისი, საქართველო

+ (995 597) 967 888;

+ (995 593) 967 888;

+ (995 555) 905 070;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება,

პროფესიული გადამზადება და ღირსეული

თანაცხოვრებისთვის ყველა აუცილებელი პირობის 

შექმნა.

21

ინვალიდ მეომართა და დარუპულ მებრძოლთა მეუღლეთაკავშირი

ნინო ქუთათელაძე

ხელმძღვანელი

კედიას .7

თბილისი, საქართველო

+ (995 591) 050 200

+ (995 593) 593 559

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო

სამართლებრივიეკონომიკურისოციალური 

დაკულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის

ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული 

საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების 

მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

22

ბიბლიოთეკათანადგომა

ნანა გეგელიშვილი

თავმჯდომარე

უზნაძის .68

თბილისი, საქართველო

+(995 32) 2 967462;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

www.tanadgoma.org.ge

 

ორგანიზაციის მთავარ მიზანს წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება.

23

საქართველოს ჰემოფილიისა და დონორობის ასოციაცია

რომანოზ ხომასურიძე თავმჯდომარე

ჩაჩავას .5

თბილისი, საქართველო

+ (995 599) 100 254;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

www.hemophilia.ge

ჰემოფილიის მქონე პირთ ამედიკამენტებით

მომარაგების პროგრამებიკონსულტაცია.

24

კავშირი ადამიანების განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ

მარინა ბულია

თავმჯდომარე

ძმები უბილავების .8

თბილისი,  საქართველო

+ (995 32) 2 776307;

+ (995 32) 2 a775485;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

 

ზრუნავს გონებრივი შეფერხების მქონე

მოზრდილი პირების ინტეგრაციაზე

სოციალური გზით.

 

25

ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრიპარსა

თამარ მახარაშვილი პრეზიდენტი

აბაშიძის 51,

თბილისი, საქართველო

+ (995 790) 616 535;

+ (995 577) 464 625;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

www.atcp.ge

www.srfa.ge

პარსა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია,

რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა

პროექტებს "ინკლუზიური ტურიზმის

განვითარებისა და ხელშეწყობისათვის

საქართველოში და ასაქმებს შშმ პირებს

ტურაგენტის თანამდებობაზე

26

საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტი

შალვა მაისურაძე

პრეზიდენტი

უნივერსიტეტის .6 არენა 2

თბილისი, საქართველო

+(995 599) 939 911;

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

პარაოლიმპიური სპორტის განცaითრება საქართველოში, პარასპორტსმენთა მომზადება და ჩემპიონატების ჩატარება.

27

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მობილობის ცენტრი

ნიკოლოზ დონჯაშვილი თავმჯდომარე

გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ.42

ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

599 979 449

599 34 99 44

ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია. ვმუშაობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნისათვის და არაერთ აქტივობას ვანხორციელებთ ჩვენი მიზნის მისაღწევად.
ჩვენ ასევე გვაქვს სოციალური საწარმო, რომელშიც მზადდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დამხმარე საშუალებები. ჩვენს სოციალურ საწარმოში დასაქმებული არიან თავად შშმ პირები.