შესაძლებლობათა შეზღუდვის ისტორია ბეჭდვა ელფოსტა

broshura.jpg"შეზღუდული შესაძლებლობათა ისტორია" გამოიცა 2007 წელს (ავტ. რატი იონათამიშვილი) პროექტის "თანაბარი პირობების განვიტარების ხელსეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის" ფარგლებში. მასში განხილულია ის მიდგომები და ხედვები, რომელიც ანტიკური ეპოქიდან დღემდე არსებობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ მსოფლიო საზოგადოებებში და კულტურებში.

 

 

 

 

 

 

 

ბროშურა