შშმ პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია ბეჭდვა ელფოსტა
44215649.jpgგაეროს 2006 წლის 13 დეკემბრის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია".