კონფერენცია: შშმ პირები - არსებული სიტუაცია და ახალი გამოწვევები ბეჭდვა ელფოსტა