2010-2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა ბეჭდვა ელფოსტა

 შშმ პირთა თანაბარი  შესაძლებლობების უზრუნველყოფის  2010-2012 წლების სამთავრობო  სამოქმედო გეგმა

 

 

 

desc