ვიდეორგოლი არჩევნებისათვის ბეჭდვა ელფოსტა

31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირბით, კოალიციმ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის პროექტ – "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელშეწყობა შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისათვის" ფარგლებში მოამზადა სოციალური ვიდეორგოლი, რომლითაც მოვუწოდებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს გააქტიურებისა და არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობისკენ.

იხილეთ კლიპი ჩვენს Facebook გვერდზე.