დაგლას ბოლის ვიზიტი ბეჭდვა ელფოსტა
12  სექტემბერს კოალიციის ეტლების საწარმოს USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი დაგლას ბოლი ეწვია. მან დაათვალიერა საწარმო და გაიცნო იქ მომუშავე ადამიანები. დაგლას ბოლი დაესწრო სამუშაო პროცესს და თავადაც გამოცადა რამდენიმე დანადგარი. 
img_4455.jpgimg_4457.jpgimg_4482.jpgimg_4488.jpgimg_4513.jpgimg_4523.jpgimg_4529.jpgimg_4531.jpgimg_4537.jpgimg_4546.jpgimg_4596.jpgimg_4600.jpg