შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში ბეჭდვა ელფოსტა

კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წერილით მიმართა პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებს, რომ გახსნილიყო დიალოგი შეზღდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გაეროს კონვენციის დამატებითი ფაკულტატიური ოქმის რატიფიცირების შესახებ. შესაბამისმა უწყებებმა გაიზიარეს კოალიციის მოსაზრებები და 13 ივნისს გამართეს სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ სახელმწიფო უწყებებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე გამოთქვეს მზაობა დაიწყოს პროცესები ფაკულტატიური ოქმის რატიფიცირების მიზნით.

19055307_1758620774153274_6728478103313120690_o.jpg19221588_1758620234153328_964463892651909515_o.jpg