2017 წლის არჩევნების მონიტორინგის ანგარიში ბეჭდვა ელფოსტა

 

2017 წლის 21 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნები

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა აქტიურობის დონის შესაფასებლად და საარჩევნო უბნების ხელმისაწვდომობის ხარისხის შესამოწმებლად კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის თბილისსა და დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ჩაატარა კენჭისყრის დღეს არჩევნების ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი.  

pdf 2017 წლის არჩევნების მონიტორინგი