ფოტო გალერეა
I გამოფენა - ფორუმი, დაჯილდოების ცერემონიალი, თბილისი, 2009 წლის 15 ივნისი

88-5

88-2

33-1

33-5

26-1

24

15

10

22-1