დამტკიცდა ტექნიკური რეგლამენტი “მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების” შესახებ

A+
A-

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს, მთავრობის სხდომაზე დამტკიცდა ტექნიკური რეგლამენტი "მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების" შესახებ, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის მეცხრე მუხლთან სრულ შესაბამისობაშია.

რეგლამენტიდან თანახმად, 1 მარტიდან საქართველოში ვერცერთი არაადაპტირებული შენობა ვერ აშენდება. "მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების" მიხედვით, ვერცერთი შენობა-ნაგებობა თუ ინფრასტრუქტურული მოწყობა, გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლისა, ვერ განხორციელდება ყველა კატეგორიის ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საჭიროების გათვალისწინების გარეშე. ტექნიკური რეგლამენტი ძალაში 1 მარტიდან შევა და ამ პერიოდის შემდეგ გაცემულ ყველა სამშენებლო ნებართვას შეეხება.

 

 

 

 

სხვა სიახლეები