ᲛᲣᲮᲚᲘ 19 - ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲘᲗᲘ ᲘᲜᲓᲘᲙᲐᲢᲝᲠᲔᲑᲘ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲐᲨᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐᲨᲘ ᲩᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ

ᲛᲣᲮᲚᲘ 19 - ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲘᲗᲘ ᲘᲜᲓᲘᲙᲐᲢᲝᲠᲔᲑᲘ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲐᲨᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐᲨᲘ ᲩᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ

კონვენციის მე-19 მუხლი დამოუკიდებელ ცხოვრებას ეხება და მიუთითებს, რომ ყველა შშმ პირს აქვს უფლება, თავად შეარჩიოს საცხოვრებელი ადგილი. 
ᲛᲣᲮᲚᲘ 33 - ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲓᲝᲜᲔᲖᲔ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲛᲝᲜᲘᲢᲝᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲘᲗᲘ ᲘᲜᲓᲘᲙᲐᲢᲝᲠᲔᲑᲘ

ᲛᲣᲮᲚᲘ 33 - ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲓᲝᲜᲔᲖᲔ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲛᲝᲜᲘᲢᲝᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲘᲗᲘ ᲘᲜᲓᲘᲙᲐᲢᲝᲠᲔᲑᲘ

გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვეცია“ (UNCRPD), 33-ე მუხლი.  UNCRPD-ის 33-ე მუხლის თანახმად, მონაწილე სახელმწიფოები, მათი  მმართველობის სისტემის შესაბამისად, სახელმწიფო ადმინისტრაციის შიგნით ასახელებენ ერთ ან რამდენიმე საკონტაქტო უწყებას, რომელიც მეთვალყურეობას გაუწევს კონვენციის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 
8 ᲐᲞᲠᲘᲚᲡ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ "ᲡᲐᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲝ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲐ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ” ᲝᲜᲚᲐᲘᲜ ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐ

8 ᲐᲞᲠᲘᲚᲡ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ "ᲡᲐᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲝ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲐ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ” ᲝᲜᲚᲐᲘᲜ ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐ

2021 წლის 8 აპრილს გაიმართა პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისათვის საქართველოში” ონლაინ პრეზენტაცია. ღონისძიების მიზანი მონაწილეებისთვის პროექტის მთავარი აქტივობების და ამოცანების გაცნობა იყო. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და სექსუალობა: მოკლე მიმოხილვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და სექსუალობა: მოკლე მიმოხილვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების სექსუალობა აკადემიაშიც და მის ფარგელებს გარეთაც დიდხანს იყო იგნორირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს შეზღუდული შესაძლებლობის მკვლევრებმა ამ საკითხების შესახებ საუბარი დაიწყეს, ბევრი ასპექტი კვლავაც უხილავია.
კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მონაწილეობა მიიღო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტის მიერ მოწყობილ რეგიონალურ კონსულტაციაში

კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მონაწილეობა მიიღო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტის მიერ მოწყობილ რეგიონალურ კონსულტაციაში

ორგანიზაციამ, კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, მონაწილეობა მიიღო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტის მიერ მოწყობილ რეგიონალურ კონსულტაციაში (CRPD-Consultation Central Asia and Eastern Europe 25 February) დეინსტიტუციონალიზაციის თემასთან დაკავშირებით. 
11 იანვრიდან, აჭარის, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონებში მუშაობა განაახლა მობილური მხარდაჭერის ჯგუფებმა

11 იანვრიდან, აჭარის, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონებში მუშაობა განაახლა მობილური მხარდაჭერის ჯგუფებმა

2021 წლის 11 იანვრიდან, აჭარის, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონებში მუშაობა განაახლა მობილური მხარდაჭერის ჯგუფებმა, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ადაპტირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, უფასოდ ემსახურება.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ საქართველოში არსებული სტატისტიკური მონაცემები და ამ მხრივ არსებული გამოწვევები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ საქართველოში არსებული სტატისტიკური მონაცემები და ამ მხრივ არსებული გამოწვევები

საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად: "სახელმწიფო ქმნის განსაკუთრებულ პირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების რეალიზებისათვის".
ვიდეო ინსტრუქტაჟი ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის

ვიდეო ინსტრუქტაჟი ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის

მწვრთნელები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს კარის გაღებას, აღმართზე ასვლას, ავტომობილში, სავარძელსა და უნიტაზზე ტრანსფერს ასწავლიან.
როგორ უნდა მივიღოთ მექანიკური ან ელექტრო ეტლი?

როგორ უნდა მივიღოთ მექანიკური ან ელექტრო ეტლი?

ეტლის მისაღებად აღრიცხვაზე აყვანისათვის (თქვენ ან თქვენმა კანონიერმა წარმომადგენელმა) უნდა მიაკითხოთ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს.
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ეხმიანება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას პენსიების მატებასთან დაკავშირებით

კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ეხმიანება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას პენსიების მატებასთან დაკავშირებით

კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ეხმიანება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას 2021 წლის იანვრიდან პენსიების მატებასთან დაკავშირებით.

გამოგზავნეთ შეტყობინება