ბლოგები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკონსულტაციო საბჭოების მნიშვნელობა და მათი გამოწვევები

გაერთიანებული ერების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის 29-ე მუხლის თანახმად, სახელმწიფო ვალდებულია მხარი...

Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ქსელების მნიშვნელობა

დღევანდელ ურთიერთდაკავშირებულ სამყაროში თანამშრომლობის მნიშვნელობა სულ უფრო აშკარა ხდება. განსაკუთრებით, იმ ორგანიზაციებისა და...

გარემო და საზოგადოების ცნობიერება, როგორც ბარიერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უამრავ დაბრკოლებას აწყდებიან: ფიზიკური გარემოს მიუწვდომლობა, საკანონმდებლო...

პროფესიული კოლეჯები და ბარიერები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

როდესაც ქვეყანაში უმაღლესი განათლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დღემდე გამოწვევად რჩება, პროფესიული განათლება...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებსა და ქალებს დღემდე არ აქვთ სათანადო წვდომა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტმა 2016 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებისა...

თბილისში მოქმედი სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დააინტერესებთ

პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთვის საქართველოში" ფარგლებში, 2022 წლის დეკემბრის...

"ოპერატორები დოკუმენტზე ხელის მოწერას სახელის და გვარის სრული დაფიქსირებით მთხოვენ, ეს კი, ჩემი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო, არ შემიძლია" - ოთო დარბაისელის ბლოგი

ამბობენ, რომ ცხოვრება ბრძოლაა, ჰოდა, მეც ვიბრძვი! ვიბრძვი შინ და ვიბრძვი გარეთ! ვიბრძვი...