შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დისკრიმინაცია არაფორმალური განათლების სფეროში

მიუხედავად იმისა, რომ 21-ე საუკუნეა, საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირები, ცხოვრების...

სოსო ყაზაიშვილი "ლიბერთი ბანკის" წინააღმდეგ

2021 წლის დასაწყისში, საჯარო საუბრებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არაერთი პირი აღნიშნავდა, რომ "ლიბერთი...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დისკრიმინაცია სანოტარო მომსახურების სფეროში

საქართველოს სახალხო დამცველმა ა(ა)იპ "ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის" მიმართვის საფუძველზე შეზღუდული შესაძლებლობის...

შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაცია საბანკო სექტორში

შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაცია საბანკო სექტორში სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დისკრიმინაციული...