მითების მსხვრეველი - პერსონალური ასისტენტის სერვისი

"ევროპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ქსელი" (ENIL/ედცქ) მუშაობს მრავალ საკითხზე და სფეროში, რომელიც დამოუკიდებლად ცხოვრებას...

რას ნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაცია და რა ვალდებულებები აქვს სახელმწიფოს მასთან მიმართებით

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის თანახმად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციებად იწოდებიან...

მინი მასტერკლასი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებისთვის

ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პირთა მხარდაჭერა COVID-19-ის კრიზისის დროს", ქართულ...

მიმოხილვა სმენის აპარატების ბრენდებისა და მათი ხარისხის შესახებ

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ბოლო მონაცემებით, მსოფლიო მოსახლეობის 5%-ზე მეტს,...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულები (18 წლიდან ზემოთ)

ზრდასრულთათვის ფიზიკური აქტივობის დადებითი მხარეები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულებზეც ვრცელდება. დამატებითი დადებითი მხარეებია:...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მოზარდები (5-დან 17 წლის ჩათვლით)

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მოზარდები ფიზიკური აქტივობებისგან შემდეგ დამატებით სარგებელს მიიღებენ: შემეცნების გაუმჯობესება შემეცნებითი...

ფიზიკური აქტოვობა ქრონიკული დაავადების მქონე ზრდასრულებისა და უფროსი ასაკის ზრდასრულებისთვის (18 წლიდან ზევით)

ფიზიკური აქტივობა სასარგებლოა შემდეგი ქრონიკული დაავადებების მქონე ზრდასრულებისათვის და უფროსი ასაკის ზრდასრულებისთვის: კიბოს გადარჩენილები...