სასარგებლო ინფორმაცია

ვიდეო ინსტრუქტაჟი ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის

გამოცდილი მწვრთნელები მერაბ დუკაშვილი, თინათინ რევაზაშვილი და ნინო საბაშვილი ეტლით მოსარგებლე პირებს ბარიერების...