სასარგებლო ინფორმაცია

მინი მასტერკლასი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებისთვის

ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პირთა მხარდაჭერა COVID-19-ის კრიზისის დროს", ქართულ...