შშმ პირთა უფლებები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დისკრიმინაცია სანოტარო მომსახურების სფეროში

საქართველოს სახალხო დამცველმა ა(ა)იპ "ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის" მიმართვის საფუძველზე შეზღუდული შესაძლებლობის...