შეზღუდული შესაძლებლობისადმი არატოლერანტობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკა

A+
A-

საქართველოს პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა შეზღუდული შესაძლებლობისადმი არატოლერანტობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის შესახებ

იხილეთ დოკუმენტი მიბმული ფაილის სახით