• ფედერაცია გადავარჩინოთ ბავშვები

  ფედერაცია გადავარჩინოთ ბავშვები

  • თბილისი, 0179 შ. რადიანის ქუჩა #17
  • +995 32 2 24 45 20
  • აქ უნდა იყოს მაილი
  • https://www.savethechildren.org
 • საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

  საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

  • დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ. 0131 Tbilisi, Georgia
  • 032 261 21 11
  • centre@electionreforms.ge
  • http://www.electionreforms.ge/
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

 • ინვალიდობის მსოფლიო ინსტიტუტი

  ინვალიდობის მსოფლიო ინსტიტუტი

  • 3075 Adeline Street, Suite 155 Berkeley, CA 94703
  • (510)763 4100, 208 9496,
  • wid@wid.org
  • https://wid.org/