ახალგაზრდები ინკლუზიური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის

A+
A-

პროექტის სახელწოდება: ახალგაზრდები ინკლუზიური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის.

პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ივნისი 2015 -  15 დეკემბერი 2015

დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

მიზანი: ახალგაზრდა ამომრჩევლის როლის გაზრდა ინკლუზიური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოს ფორმირებაში

სამიზნე რეგიონები: თბილისი, სამცხე-ჯავახეთი, გურია, იმერეთი და აჭარა

პროექტის ამოცანები და ღონისძიებები:

ამოცანა 1: ახალგაზრდების ინტერესებსა და ინფორმირებულობის ხარისხზე  დაფუძნებული მოდულის შექმნა სემინარებისათვის;

ამოცანა 2: ინტეგრირებული (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და არმქონე) ახალგაზრდული ჯგუფების მომზადება თბილისში, სამცხე-ჯავახეთში, გურიაში, იმერეთსა და აჭარაში;

ამოცანა 3: არჩევნების მნიშვნელობასთან და ამ პროცესში ახალგაზრდების როლთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო კამპანიის ორგანიზება თბილისში, სამცხე-ჯავახეთში, გურიაში, იმერეთსა და აჭარაში. 

კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ჩაატარებს ფოკუს-ჯგუფს დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან და პირველი კურსის სტუდენტებთან, თბილისში, სამცხე-ჯავახეთში, იმერეთში, გურიასა და აჭარაში. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ამ პროექტში ჩართვა იმოქმედებს მოსწავლეთა აქტიურობაზე, სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირებასა და ინკლუზიური გარემოს შექმნის პროცესებში მათ ფასდაუდებელ როლზე და ფუნქციაზე.