2010-2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა

A+
A-

შშმ პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2010-2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა