კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე რიჩარდ სალინი შვედეთის წინააღმდეგ

A+
A-

შეტყობინება წარდგენილია ბატონ რიჩარდ სალინის (დაბადებული 1967 წლის 23 ივნისს) სახელით, რომელიც  შვედეთის მოქალაქეა. შეტყობინების ავტორი სმენის არმქონეა. ის აცხადებს, რომ მისი უფლებები შეილახა კონვენციის 27-ე მუხლის (1) (b) (g) და (i), 5 (2-3), 3 და 4 (2) შესაბამისად, ლექტორის პოზიციაზე დასაქმების პროცესში. მას "შვედეთის სმენის არმქონეთა ასოციაცია", "შვედეთის სმენის არმქონე ახალგაზრდების ასოციაცია" და არასამთავრობო ორგანიზაცია Med lagen som verktyg წარმოადგენენ. 

 

ეს მასალა შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.