ვიდეოკონფერენციის აპლიკაციებისა და სერვისების მისაწვდომობის მიმოხილვა

A+
A-

"შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესთა ჯგუფმა მდგრადი განვითარებისთვის" ქვემოთ წარმოდგენილი ინფორმაცია მოიპოვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირთა წარმომადგენლობითი ორგანიზაციებისგან, კერძოდ, "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო ალიანსისგან", მისი წევრებისგან და სხვა ექსპერტებისგან. ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი, იგი მხოლოდ მიმოხილავს მისაწვდომობის საკითხებს. ინფორმაცია არ არის წარმოდგენილი პრიორიტეტულობის მიხედვით. 

პირისპირ შეხვედრებისგან განსხვავებით, ვირტუალური შეხვედრების ფორმატში, შესაძლებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირთა მონაწილეობის გაზრდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რასაც უზრუნველყოფს ლაივ სუბსტიტრები (არა-ავტომატური), ჟესტური ენაზე თარგმნისა და მისაწვდომობის ხელშემწყობი სხვა ფუნქციები. ამასთან, ვიდეოკონფერენციის პლატფორმები ხშირად განიცდიან ცვლილებებს, ხოლო ამ ცვლილებების შესახებ განახლებული ინფორმაციის მომხმარებლებისათვის მიწოდება  მნიშვნელოვანია.

შესაბამისად, წინამდებარე დოკუმენტი განახლდება პერიოდულად, რათა მასში აისახოს ინფორმაცია მისაწვდომობის ხელშემწყობი ახლადდამატებული ფუნქციების შესახებ. ვითვალისწინებთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ნაკლებად წარმოდგენილი ჯგუფებისათვის (მაგალითად, სმენა და მხედველობადაქვეითებული პირები) მისაწვდომობა უფრო დეტალურად უნდა იქნას განხილული დოკუმენტის განახლებულ ვერსიებში. 

სრული ტექსტის მისაღებად, ჩამოტვირთეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 "ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს."

 

 

სხვა სიახლეები

სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მონაწილეობა მიიღო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტის მიერ მოწყობილ რეგიონალურ კონსულტაციაში