• საქართველოს ყრუთა კავშირი

  საქართველოს ყრუთა კავშირი

  • მაიაკოვსკის ქ. 6 თბილისი, საქართველო
  • +(995 32) 2 910667; +(995 32) 2 341621; +(995 577) 456 615;
  • geodeaf@mail.ru
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი

  საქართველოს უსინათლოთა კავშირი

  • ბოჭორნიშვილის ქ.23 თბილისი, საქართველო
  • +(995 32) 2 457512; +(995 577) 449 924;
  • rezo1959@gmail.com
  • www.gbu.ge
 • ააიპ “ია”

  ააიპ “ია”

  • გლდანის IV მიკრო რაიონი, კორპუსი 113. თბილისი, საქართველო
  • +(995 32) 214 18 26; +(995 555) 50 55 49;
  • kavshiri_ia@yahoo.com
 • კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი

  კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი

  • 1400, თარხნიშვილის ქ. 20 გორი, საქართველო
  • +(995 599) 792 572;
  • bregvadzetina@gmail.com
 • ააიპ “მშობელთა ხიდი”

  ააიპ “მშობელთა ხიდი”

  • გოცირიძის 2 თბილისი, საქართველო
  • +(995 32) 2 954084; +(995 577) 473 440;
  • Teonakacheishvili@yahoo.com
 • სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაცია “მშობელთა კავშირი”

  სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაცია “მშობელთა კავშირი”

  • ვაჟა-ფშაველას 73, 1-ლი ბ კორპ ბინა 14. თბილისი, საქართველო
  • +(995 599) 513 397;
  • asakashvili_maia@yahoo.com
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კავშირი

  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კავშირი

  • კედიას ქ. 7 თბილისი, საქართველო
  • +(995 599) 874 740;
  • maghlata@gmail.com