კვლევები და პუბლიკაციები

ჯონ უედემი: რეკომენდაციები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვის საკოორდინაციო საბჭოს რეორგანიზაციის თაობაზე

"ადამიანის უფლებები ყველასათვის" ევროკავშირისა და გაეროს ოთხი სააგენტოს ერთობლივი ინიციატივაა,რომლის განხორციელებაში მონაწილეობენ: გაეროს განვითარების პროგრამა,

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (UNCRPD) იმპლემენტაციის გაიდლაინი

სარეკომენდაციო კონცეფცია მომზადდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ ფონდი ღია „საზოგადოება-საქართველოს” (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის პრაქტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში

კვლევა მომზადდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ ფონდ ღია საზოგადოება-საქართველოს (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.