კდც პრეზიდენტის არჩევნებისთვის დამკვირვებლად რეგისტრირებულ ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის არის
xmismicema.jpg2013 წლის 27 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის დამკვირვებლად რეგისტრირებულ ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის არის კოალიცია დამოუკდებელი ცხოვრებისათვის. კოაცილიის წევრები დააკვირდებიან მიმდინარე საარჩევნო პროცესს, რაც ხელს შეუწყობს შშმ პირთათვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფას.