სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

A+
A-

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სექსუალობა და ინტიმური ცხოვრება აკადემიაში აქტუალური ბოლო ათწლეულებში გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხებზე მეტი ლიტერატურა იწერება, უამრავი საკითხი კვლავ შეუსწავლელია. ეს სტატია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტიმური ცხოვრებისა და სექსუალობის შესახებ აკადემიურ პერსპექტივებს მიმოიხილავს და აქცენტს სოციალური მოდელის კრიტიკასა და დარღვევის (impairment) მნიშვნელობაზე ამახვილებს.

საკვანძო სიტყვები: შეზღუდული შესაძლებლობა, გენდერი, სექსუალობა, ქრიფ თეორია, სოციალური მოდელი.

 

სხვა რესურსები

  • არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაეროს შშმ კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ქმედუნარიანობის რეფორმის კვლევის ანგარიში

  • ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების დაცვა და ბავშვთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია - ჯერარდ ქუინის გამოსვლა