სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

A+
A-

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სექსუალობა და ინტიმური ცხოვრება აკადემიაში აქტუალური ბოლო ათწლეულებში გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხებზე მეტი ლიტერატურა იწერება, უამრავი საკითხი კვლავ შეუსწავლელია. ეს სტატია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტიმური ცხოვრებისა და სექსუალობის შესახებ აკადემიურ პერსპექტივებს მიმოიხილავს და აქცენტს სოციალური მოდელის კრიტიკასა და დარღვევის (impairment) მნიშვნელობაზე ამახვილებს.

საკვანძო სიტყვები: შეზღუდული შესაძლებლობა, გენდერი, სექსუალობა, ქრიფ თეორია, სოციალური მოდელი.

 

სხვა რესურსები

  • შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეფასება

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების და შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საჭიროებების შეფასება

  • არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაეროს შშმ კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა