შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და სექსუალობა: მოკლე მიმოხილვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და სექსუალობა: მოკლე მიმოხილვა

A+
A-

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების სექსუალობა აკადემიაშიც და მის ფარგელებს გარეთაც დიდხანს იყო იგნორირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს შეზღუდული შესაძლებლობის მკვლევრებმა ამ საკითხების შესახებ საუბარი დაიწყეს, ბევრი ასპექტი კვლავაც უხილავია. ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობის სექსუალური პოლიტიკის შესახებ მსჯელობა სექსუალობის გენდერულ განზომილებას ყურადღების მიღმა ტოვებს. ეს სტატია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა სქესობრივ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ბარიერებს მიმოიხილავს და აქცენტს აღიარების (recognition) მნიშვნელობაზე აკეთებს.

საკვანძო სიტყვები: შეზღუდული შესაძლებლობა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, გენდერი, სექსუალობა, ინტიმურობა, აღიარება (recognition).

 

 

სხვა რესურსები

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ქმედუნარიანობის რეფორმის კვლევის ანგარიში

  • ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების დაცვა და ბავშვთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია - ჯერარდ ქუინის გამოსვლა

  • სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში