ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების დაცვა და ბავშვთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია - ჯერარდ ქუინის გამოსვლა

ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების დაცვა და ბავშვთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია - ჯერარდ ქუინის გამოსვლა

A+
A-

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების საერთაშორისო ორგანიზაცია (DRI), აშშ-ს საერთაშორისო საბჭო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე (USICD), VALIDITY, დამოუკიდებელი ცხოვრების ევროპული ქსელი (ENIL), ლიდსის უნივერსიტეტთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრი

 

საოჯახო ტიპის სახლები

 

მოწოდება მოქმედებისკენ: ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების დაცვა და ბავშვთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია.

ოთხშაბათი, 2021 წლის 8 სექტემბერი

შეზღუდული შესაძლეობის მქონე პირთა საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ჯერარდ ქუინის გამოსვლა

 

მადლობას გიხდით დღევანდელი უაღრესად მნიშვნელოვანი ღონისძიების ორგანიზებისთვის. ანგარდმა, როგორც ყოველთვის, ექსპერტულად მიმოიხილა ბავშვებთან და ოჯახებთან დაკავშირებული საკითხები. 

მინდა, ცოტა ხნით, შორიდან შევხედოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციას და მასთან დაკავშირებულ კონტექსტს - განსაკუთრებით, პიროვნების გამოსახულებას და მის კავშირს საზოგადოებასთან, რომელიც გამოიყენება არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების ‘ფუნდამენტური’ საკითხების ჭრილში, არამედ, ინტერსექციურადაც. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე გაეროს ხელშეკრულების ტექსტის მომზადების დასასრულს, ჩემთვის რომ გეკითხათ, დღეს კვლავ გვექნებოდა თუ არა დებატები საოჯახო ტიპის სახლების შესახებ, გაოცებული და შოკირებული ვიქნებოდი. 

 

მიბმული ფაილის სახით, იხილეთ გამოსვლის სრული ვერსია

სხვა რესურსები

  • შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეფასება

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების და შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საჭიროებების შეფასება

  • არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაეროს შშმ კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა