შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელშეწყობა შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისათვის

A+
A-

პროექტის სახელწოდება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელშეწყობა შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისათვის 

პროექტის ხანგრძლივობა: 15 სექტემბერი, 2015 - 31 ოქტომბერი 2015 

დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, DPO-ებისა (შშმ პირთა ორგანიზაციების) და ახალგაზრდების ინფორმირება და გააქტიურება საარჩევნო პროცესებში სრულფასოვანი ჩართულობისათვის მარტვილსა და საგარეჯოში. 

სამიზნე რეგიონები: სამიზნე რეგიონებია მარტვილი და საგარეჯო

პროექტის ამოცანები და ღონისძიებები:

ამოცანები: 

1. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უფლებებზე; 

2. საარჩევნო უბნებზე მარტვილსა და საგარეჯოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებლად მონაწილეობის მხარდაჭერა; 

პროექტის განმავლობაში, ამომრჩეველი სოციალური სატელევიზო რგოლისა და სოციალური ქსელის მეშვეობით, მიიღებენ ინფორმაციას არჩევნებში მონაწილეობის წესებისა და პროცედურების შესახებ, გაეცნობიან საკუთარ უფლებებს და შეეძლებათ მათი დაცვა.