"ᲐᲥᲢᲘᲣᲠᲘ ᲠᲔᲐᲑᲘᲚᲘᲢᲐᲪᲘᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ" ანაკლიაში

ასევე იხილეთ