ᲑᲐᲗᲣᲛᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲐᲓᲕᲝᲙᲐᲢᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲯᲒᲣᲤᲛᲐ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲐᲢᲐᲠᲐ

ასევე იხილეთ