ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲚᲐᲒᲝᲓᲔᲮᲘᲡ ᲙᲐᲑᲐᲚᲘᲡ ᲗᲔᲛᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲗᲐᲜ

ასევე იხილეთ