სასარგებლო ინფორმაცია

როგორ მივხედოთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას COVID-19-ის დროს?

COVID-19-ით ინფიცირებულთა რიცხვის შემცირების მიზნით, ქვეყნების მიერ დაწესებული შეზღუდვების ფონზე, დღითიდღე სულ უფრო...

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და მათი ოჯახის წევრების მიერ გასათვალისწინებელი საკითხები

2020 წლის მარტში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის COVID-19-ის...

თვითმოვლის გზამკვლევი სპინალური დაზიანების მქონე პირთათვის

აღნიშნული ბროშურა წარმოადგენს თვითმოვლის ტექნიკების შესახებ გზამკვლევს, რომელშიც წარმოდგენილია დასურათებული სახით, თუ როგორ...

მითების მსხვრეველი

დამოუკიდებელი ცხოვრების იდეის გარშემო არსებულ წინამდებარე მითების მსხვრეველში შესულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების,...

2010 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ალმანახი

კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის გამოსცა 2010 წელს განხორციელებული საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში. ბროშურაში აღწერილია ყველა...