ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲥᲡᲔᲚᲘ ᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲐᲡ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲐᲕᲡ ᲓᲐ ᲞᲠᲔᲛᲘᲔᲠᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐᲡ ᲘᲗᲮᲝᲕᲡ

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲥᲡᲔᲚᲘ ᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲐᲡ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲐᲕᲡ ᲓᲐ ᲞᲠᲔᲛᲘᲔᲠᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐᲡ ᲘᲗᲮᲝᲕᲡ

ეფექტური მუშაობისთვის ცალკე გამოყოს მუდმივმოქმედი აპარატი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი კადრებით და ფინანსური რესურსებით.
ᲡᲐᲛᲪᲮᲔ-ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ ᲡᲐᲛᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲡᲐᲛᲪᲮᲔ-ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ ᲡᲐᲛᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

28 ნოემბერს ორგანიზაციამ "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 3 შეხვედრა ჩაატარა.
ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲒᲝᲒᲝᲜᲔᲑᲡᲐ ᲓᲐ ᲥᲐᲚᲔᲑᲡ ᲓᲦᲔᲛᲓᲔ ᲐᲠ ᲐᲥᲕᲗ ᲡᲐᲗᲐᲜᲐᲓᲝ ᲬᲕᲓᲝᲛᲐ ᲡᲔᲥᲡᲣᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐ ᲠᲔᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲣᲚᲘ ᲯᲐᲜᲛᲠᲗᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲖᲔ

ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲒᲝᲒᲝᲜᲔᲑᲡᲐ ᲓᲐ ᲥᲐᲚᲔᲑᲡ ᲓᲦᲔᲛᲓᲔ ᲐᲠ ᲐᲥᲕᲗ ᲡᲐᲗᲐᲜᲐᲓᲝ ᲬᲕᲓᲝᲛᲐ ᲡᲔᲥᲡᲣᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐ ᲠᲔᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲣᲚᲘ ᲯᲐᲜᲛᲠᲗᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲖᲔ

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტმა 2016 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებისა და ქალების უფლებებზე მესამე ზოგადი კომენტარი გამოსცა
ᲛᲝᲥᲛᲔᲓ ᲐᲓᲕᲝᲙᲐᲢᲔᲑᲡ ᲓᲐ ᲘᲣᲠᲘᲡᲢᲔᲑᲡ ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲣᲢᲐᲠᲓᲐᲗ

ᲛᲝᲥᲛᲔᲓ ᲐᲓᲕᲝᲙᲐᲢᲔᲑᲡ ᲓᲐ ᲘᲣᲠᲘᲡᲢᲔᲑᲡ ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲣᲢᲐᲠᲓᲐᲗ

3-4 ნოემბერს ორგანიზაციებმა "ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის" და "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" მოქმედ ადვოკატებთან და იურისტებთან გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის თემაზე ტრენინგი ჩაატარეს.
"ᲝᲞᲔᲠᲐᲢᲝᲠᲔᲑᲘ ᲓᲝᲙᲣᲛᲔᲜᲢᲖᲔ ᲮᲔᲚᲘᲡ ᲛᲝᲬᲔᲠᲐᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘᲡ ᲓᲐ ᲒᲕᲐᲠᲘᲡ ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲓᲐᲤᲘᲥᲡᲘᲠᲔᲑᲘᲗ ᲛᲗᲮᲝᲕᲔᲜ, ᲔᲡ ᲙᲘ, ᲩᲔᲛᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝ, ᲐᲠ ᲨᲔᲛᲘᲫᲚᲘᲐ" - ᲝᲗᲝ ᲓᲐᲠᲑᲐᲘᲡᲔᲚᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

"ᲝᲞᲔᲠᲐᲢᲝᲠᲔᲑᲘ ᲓᲝᲙᲣᲛᲔᲜᲢᲖᲔ ᲮᲔᲚᲘᲡ ᲛᲝᲬᲔᲠᲐᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘᲡ ᲓᲐ ᲒᲕᲐᲠᲘᲡ ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲓᲐᲤᲘᲥᲡᲘᲠᲔᲑᲘᲗ ᲛᲗᲮᲝᲕᲔᲜ, ᲔᲡ ᲙᲘ, ᲩᲔᲛᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝ, ᲐᲠ ᲨᲔᲛᲘᲫᲚᲘᲐ" - ᲝᲗᲝ ᲓᲐᲠᲑᲐᲘᲡᲔᲚᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

ამბობენ, რომ ცხოვრება ბრძოლაა, ჰოდა, მეც ვიბრძვი! ვიბრძვი შინ და ვიბრძვი გარეთ! ვიბრძვი ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის.
ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲨᲘ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲘ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐ ᲯᲐᲜᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲘᲪ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲡ ᲓᲐᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔᲑᲗ

ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲨᲘ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲘ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐ ᲯᲐᲜᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲘᲪ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲡ ᲓᲐᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔᲑᲗ

პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთვის საქართველოში" ფარგლებში თბილისში, აჭარასა და კახეთში ცხელი ხაზი მოქმედებდა
ᲞᲔᲠᲡᲝᲜᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲡᲘᲡᲢᲔᲜᲢᲘ - ᲜᲐᲑᲘᲯᲘ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲙᲔᲜ

ᲞᲔᲠᲡᲝᲜᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲡᲘᲡᲢᲔᲜᲢᲘ - ᲜᲐᲑᲘᲯᲘ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲙᲔᲜ

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ერთ-ერთი პირველი პრინციპი "ადამიანის თანდაყოლილი პიროვნული ღირსების, მისი ინდივიდუალური ავტონომიის პატივისცემაა, გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლებისა და პიროვნების დამოუკიდებლობის ჩათვლით". 
ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲐᲮᲐᲚᲘᲡᲔᲑᲡ ᲓᲘᲡᲙᲠᲘᲛᲘᲜᲐᲪᲘᲐᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗ ᲙᲐᲜᲝᲜᲛᲓᲔᲑᲚᲝᲑᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲐᲨᲘ ᲐᲠᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲔᲓᲘᲪᲘᲜᲝ ᲛᲝᲓᲔᲚᲘ

ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲐᲮᲐᲚᲘᲡᲔᲑᲡ ᲓᲘᲡᲙᲠᲘᲛᲘᲜᲐᲪᲘᲐᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗ ᲙᲐᲜᲝᲜᲛᲓᲔᲑᲚᲝᲑᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲐᲨᲘ ᲐᲠᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲔᲓᲘᲪᲘᲜᲝ ᲛᲝᲓᲔᲚᲘ

საქართველოში, საკმარისია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იყო, რომ უარი გეთქვას სისხლის დონაციაზე - ასე მიიჩნევს სამედიცინო დაწესებულება 
ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲡᲐᲜᲝᲢᲐᲠᲝ ᲛᲝᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲦᲔᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲔᲑᲘ

ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲡᲐᲜᲝᲢᲐᲠᲝ ᲛᲝᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲦᲔᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲔᲑᲘ

მოცემული პუბლიკაცია  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ სანოტარო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებს ეხება.
ᲑᲐᲠᲘᲔᲠᲔᲑᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲡᲐᲪ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘ ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲛᲝᲬᲛᲝᲑᲘᲡ ᲛᲘᲦᲔᲑᲘᲡ ᲓᲠᲝᲡ ᲐᲬᲧᲓᲔᲑᲘᲐᲜ

ᲑᲐᲠᲘᲔᲠᲔᲑᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲡᲐᲪ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘ ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲛᲝᲬᲛᲝᲑᲘᲡ ᲛᲘᲦᲔᲑᲘᲡ ᲓᲠᲝᲡ ᲐᲬᲧᲓᲔᲑᲘᲐᲜ

პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისათვის" ფარგლებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აქტივისტები სხვადასხვა ფორუმებსა და ჯგუფებში მუდმივად ვიკვლევთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესაძლო დარღვევების ფაქტებს. 

გამოგზავნეთ შეტყობინება