27 ᲘᲐᲜᲕᲐᲠᲡ 2021-2023 ᲬᲚᲔᲑᲘᲡ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲓᲐᲮᲣᲠᲕᲐ ᲓᲐ 2022- 2025 ᲬᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

27 ᲘᲐᲜᲕᲐᲠᲡ 2021-2023 ᲬᲚᲔᲑᲘᲡ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲓᲐᲮᲣᲠᲕᲐ ᲓᲐ 2022- 2025 ᲬᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

პრეზენტაცია ჰიბრიდულ ფორმატში შედგა და მასზე დასწრება, როგორც პირისპირ ასევე, ონლაინ რეჟიმში იყო შესაძლებელი.
"ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲐᲛ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ" ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲔᲥᲡᲞᲔᲠᲢᲔᲑᲗᲐᲜ ᲒᲐᲛᲐᲠᲗᲐ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ

"ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲐᲛ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ" ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲔᲥᲡᲞᲔᲠᲢᲔᲑᲗᲐᲜ ᲒᲐᲛᲐᲠᲗᲐ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ

26 იანვარს, "კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების საერთაშორისო ექსპერტებთან გამართა შეხვედრა.
23 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲡ ᲨᲨᲛ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲙᲐᲜᲝᲜᲘᲡ ᲐᲦᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡᲙᲔᲜ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚ ᲦᲝᲜᲘᲡᲫᲘᲔᲑᲐᲗᲐ ᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲘ ᲡᲐᲙᲝᲝᲠᲓᲘᲜᲐᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

23 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲡ ᲨᲨᲛ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲙᲐᲜᲝᲜᲘᲡ ᲐᲦᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡᲙᲔᲜ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚ ᲦᲝᲜᲘᲡᲫᲘᲔᲑᲐᲗᲐ ᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲘ ᲡᲐᲙᲝᲝᲠᲓᲘᲜᲐᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

რა სახის სოციალური მომსახურებები ესაჭიროებათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და სრულწლოვან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ცხოვრების ციკლის ეტაპების მიხედვით
ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲐ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ" ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲘ ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲡ ᲨᲔᲮᲕᲓᲜᲔᲜ

ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲐ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ" ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲘ ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲡ ᲨᲔᲮᲕᲓᲜᲔᲜ

21 დეკემბერს "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" წარმომადგენლები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს, ლერი გელენავას და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსს, სოფიო ქუმსიაშვილს შეხვდნენ.
ᲗᲔᲚᲐᲕᲡᲐ ᲓᲐ ᲐᲮᲛᲔᲢᲐᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ ᲡᲐᲛᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲗᲔᲚᲐᲕᲡᲐ ᲓᲐ ᲐᲮᲛᲔᲢᲐᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ ᲡᲐᲛᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

20 დეკემბერს თელავსა და ახმეტაში შეზღუდული შესაძლებლობის თემაზე სამი შეხვედრა გაიმართა. თელავში, "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" წარმომადგენლები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მშობლებს შეხვდნენ. შეკრებაზე დასასწრებად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ახმეტიდან, თელავიდან, ყვარლიდან ჩამოვიდნენ.
ᲚᲐᲒᲝᲓᲔᲮᲡᲐ ᲓᲐ ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲨᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲚᲐᲒᲝᲓᲔᲮᲡᲐ ᲓᲐ ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲨᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

19 დეკემბერს ორგანიზაციის "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" წარმომადგენლებმა ლაგოდეხსა და ყვარელში შეხვედრები გამართეს.
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲥᲡᲔᲚᲘ ᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲐᲡ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲐᲕᲡ ᲓᲐ ᲞᲠᲔᲛᲘᲔᲠᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐᲡ ᲘᲗᲮᲝᲕᲡ

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲥᲡᲔᲚᲘ ᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲐᲡ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲐᲕᲡ ᲓᲐ ᲞᲠᲔᲛᲘᲔᲠᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐᲡ ᲘᲗᲮᲝᲕᲡ

ეფექტური მუშაობისთვის ცალკე გამოყოს მუდმივმოქმედი აპარატი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი კადრებით და ფინანსური რესურსებით.
ᲡᲐᲛᲪᲮᲔ-ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ ᲡᲐᲛᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲡᲐᲛᲪᲮᲔ-ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ ᲡᲐᲛᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

28 ნოემბერს ორგანიზაციამ "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 3 შეხვედრა ჩაატარა.
ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲒᲝᲒᲝᲜᲔᲑᲡᲐ ᲓᲐ ᲥᲐᲚᲔᲑᲡ ᲓᲦᲔᲛᲓᲔ ᲐᲠ ᲐᲥᲕᲗ ᲡᲐᲗᲐᲜᲐᲓᲝ ᲬᲕᲓᲝᲛᲐ ᲡᲔᲥᲡᲣᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐ ᲠᲔᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲣᲚᲘ ᲯᲐᲜᲛᲠᲗᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲖᲔ

ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲒᲝᲒᲝᲜᲔᲑᲡᲐ ᲓᲐ ᲥᲐᲚᲔᲑᲡ ᲓᲦᲔᲛᲓᲔ ᲐᲠ ᲐᲥᲕᲗ ᲡᲐᲗᲐᲜᲐᲓᲝ ᲬᲕᲓᲝᲛᲐ ᲡᲔᲥᲡᲣᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲐ ᲠᲔᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲣᲚᲘ ᲯᲐᲜᲛᲠᲗᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲖᲔ

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტმა 2016 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებისა და ქალების უფლებებზე მესამე ზოგადი კომენტარი გამოსცა
ᲛᲝᲥᲛᲔᲓ ᲐᲓᲕᲝᲙᲐᲢᲔᲑᲡ ᲓᲐ ᲘᲣᲠᲘᲡᲢᲔᲑᲡ ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲣᲢᲐᲠᲓᲐᲗ

ᲛᲝᲥᲛᲔᲓ ᲐᲓᲕᲝᲙᲐᲢᲔᲑᲡ ᲓᲐ ᲘᲣᲠᲘᲡᲢᲔᲑᲡ ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲣᲢᲐᲠᲓᲐᲗ

3-4 ნოემბერს ორგანიზაციებმა "ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის" და "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" მოქმედ ადვოკატებთან და იურისტებთან გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის თემაზე ტრენინგი ჩაატარეს.

გამოგზავნეთ შეტყობინება