პროექტები

 • სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთვის საქართველოში

  პროექტის დასახელება: სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთვის საქართველოში

  დონორი: ევროკავშირი

 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერა COVID-19-ით გამოწვეული ბარიერების დაძლევაში

  პროექტი: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერა COVID-19-ით გამოწვეული ბარიერების დაძლევაში

  პროექტის ხანგრძლივობა: 7 თვე

  დონორი: ევროკავშირი

  გრანტის გამცემი: People In Need

 • ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტი საქართველოში

  პროექტის სახელწოდება: ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტი საქართველოში

  პროექტის ხანგრძლივობა: 01 სექტემბერი, 2017 – 30 სექტემბერი, 2021

  დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

 • დამოუკიდებელი ცხოვრების პროექტი საქართველოში

  პროექტის სახელწოდება: დამოუკიდებელი ცხოვრების პროექტი საქართველოში

  პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2020 – 30 სექტემბერი, 2022

  დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერა Covid-19-ის კრიზისის დროს

  პროექტის სახელწოდება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერა Covid-19-ის კრიზისის დროს

  პროექტის ხანგრძლივობა: 28 მაისი, 2020 – 28 იანვარი, 2021

  დონორი: ევროკავშირი