პროექტები

 • 2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

  პროექტის სახელწოდება: 2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

  პროექტის ხანგრძლივობა: 7 აგვისტო, 2016 -  7 ოქტომბერი, 2016

  დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

  მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ახალგაზრდების გააქტიურება სამოქალაქო უფლებებისა და საარჩევნო პროცესებში სრულფასოვანი ჩართულობისათვის

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელშეწყობა შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისათვის

  პროექტის სახელწოდება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელშეწყობა შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისათვის 

  პროექტის ხანგრძლივობა: 15 სექტემბერი, 2015 - 31 ოქტომბერი 2015 

  დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ეკონომიკურად გაძლიერების მხარდაჭერა გურიისა და აჭარის რეგიონებში

  პროექტის სახელწოდება: შშმ პირების ეკონომიკურად გაძლიერების მხარდაჭერა გურიისა და აჭარის რეგიონებში

  პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2015 - 1 ივლისი, 2016

  დონორი: მსოფლიო ებრაელთა ფონდი

  მიზანი: შემოთავაზებული პროექტის ძირითადი მიზანია, ხელი შეუწყოს შშმ პირთა ეკონომიკურ გაძლიერებას გურიისა და აჭარის რეგიონებში.

 • ახალგაზრდები ინკლუზიური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის

  პროექტის სახელწოდება: ახალგაზრდები ინკლუზიური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის.

  პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ივნისი 2015 -  15 დეკემბერი 2015

  დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

 • მიმდინარე დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესების გაძლიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით

  პროექტს „მიმდინარე დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესების გაძლიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით" ახორციელებს კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მხარდაჭერით. პარტნიორი: საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია.

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კარდაკარ აღრიცხვა არჩევნებში მათი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად საჭიროებათა დადგენის მიზნით

  პროექტს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) და საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის  მხარდაჭერით პროექტს კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ახორციელებს. პარტნიორი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

 • თანაბარი პირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის

  აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით  პროექტის “თანაბარი პირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის” ფარგლებში კოალიცია “დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის” (CIL), World Vision საქართველოსთან ერთად ფედერაცია “გადავარჩინოთ ბავშვების” (SC) განმახორციელებელ პარტნიორს წარმოადგენს.