კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ეხმიანება "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კანონს

კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ეხმიანება "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონის გამოქვეყნებასა...