შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეფასება

"კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის", პარტნიორ ორგანიზაციებთან "უნისონი" (სომხეთი) და "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაციის ასოციაცია" (მოლდოვა) ახორციელებს პროექტს

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების და შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საჭიროებების შეფასება

"კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის", პარტნიორ ორგანიზაციებთან

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაეროს შშმ კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საკითხებზე მომუშავე 22-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, 2023 წლის 15 თებერვალს, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაციები გაუგზავნა.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ქმედუნარიანობის რეფორმის კვლევის ანგარიში

ევროკავშირის ხელშეწყობით მომზადებული კვლევის მიზანი ქმედუნარიანობის რეფორმის შემდგომ, მხარდაჭერის მიმღებ პირთა ყოველდღიური რეალობის, გამოწვევებისა და გამოცდილებების შესწავლა და იმპრაქტიკული ბარიერების გამოვლენა იყო,

ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების დაცვა და ბავშვთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია - ჯერარდ ქუინის გამოსვლა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების საერთაშორისო ორგანიზაცია (DRI)

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და სექსუალობა: მოკლე მიმოხილვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების სექსუალობა აკადემიაშიც და მის ფარგელებს გარეთაც დიდხანს იყო იგნორირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს შეზღუდული შესაძლებლობის მკვლევრებმა ამ საკითხების შესახებ საუბარი დაიწყეს, ბევრი ასპექტი კვლავაც უხილავია.

სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სექსუალობა და ინტიმური ცხოვრება აკადემიაში აქტუალური ბოლო ათწლეულებში გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხებზე მეტი ლიტერატურა იწერება, უამრავი საკითხი კვლავ შეუსწავლელია.