საერთაშორისო კანონმდებლობა

კომიტეტის მიერ განხორციელებული მოკვლევა უნგრეთის შესახებ

2017 წლის 14 ივნისს, კონვენციის ფაკულტატური ოქმის მე-6 მუხლის თანახმად, კომიტეტმა მიიღო სანდო ინფორმაცია, რომელიც შეიცავდა ბრალდებებს უნგრეთის მიერ შშმ პირთა უფლებების მძიმე და სისტემატურ დარღვევებთან დაკავშირებით.

კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე ფიონა გივენი ავსტრალიის წინააღმდეგ

შეტყობინების ავტორია ფიონა გივენი, ავსტრალიის მოქალაქე, დაბადებული 1978 წელს.

კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე მარია სიმონა ბელინი იტალიის წინააღმდეგ

შეტყობინების ავტორია ქალბატონი მარია სიმონა ბელინი, იტალიის მოქალაქე

კომიტეტის მიერ განხორციელებული მოკვლევა ესპანეთის შესახებ, მე-6 მუხლის თანახმად

მე-17 სესიაზე (CRPD/C/17/2), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება

კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე იულია დომინა და მაქს ბენდტსენი დანიის წინააღმდეგ

შეტყობინების ავტორები არიან იულია დომინა, უკრაინის მოქალაქე და მაქს ბენდტსენი, დანიის მოქალაქე, ორივე 1989 წელს დაბადებული.

კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე ტ.მ. საბერძნეთის წინააღმდეგ

1.1 შეტყობინების ავტორია ტ.მ., საბერძნეთის მოქალაქე, დაბადებული 1973 წელს.

კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე დ.რ. ავსტრალიის წინააღმდეგ

შეტყობინების ავტორია 1961 წლის 18 მაისს დაბადებული ავსტრალიის მოქალაქე დ.რ. ის 1998 წლიდან ქუინსლენდის შტატში მდებარე იაკანას ტვინის შეძენილი დაზიანებების ცენტრში ცხოვრობს. დ.რ. ამტკიცებს, რომ ავსტრალიამ მასთან დაკავშირებით, კონვენციის მე-14, მე-18, მე-19, 26-ე და 28-ე მუხლები დაარღვია. ავსტრალიამ ფაკულტატური ოქმი 2009 წლის 19 სექტემბერს მიიღო. ავტორს ფილიპ ფრენჩი წარმოადგენს, რომელიც ადვოკატია ორგანიზაციაში "ავსტრალიის ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის სამართალში."   თარგმანი შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.