შშმ პირთა უფლებები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დისკრიმინაცია სანოტარო მომსახურების სფეროში

საქართველოს სახალხო დამცველმა ა(ა)იპ "ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის" მიმართვის საფუძველზე შეზღუდული შესაძლებლობის...

შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაცია საბანკო სექტორში

შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაცია საბანკო სექტორში სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დისკრიმინაციული...