უსინათლოთა დამოუკიდებელი ცხოვრება, ისტორია და თანამედროვეობა

უსინათლო ადამიანების დამოუკიდებელი ცხოვრების შესახებ ფიქრი და აქტიური მუშაობა განმანათლებლობის ეპოქიდან დაიწყო. ის...

დეტალური ინფორმაცია უსინათლოთა დამხმარე საშუალებებზე

უსინათლო ადამიანების დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მისაწვდომი ფიზიკური გარემოსა და  ვებსივრცის, სერვისების მრავალფეროვნებისა და სხვა...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მონაწილეობა - გამოწვევები და პერსპექტივები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენენ, თუმცა, ისინი ხშირად აწყდებიან მრავალ...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკონსულტაციო საბჭოების მნიშვნელობა და მათი გამოწვევები

გაერთიანებული ერების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის 29-ე მუხლის თანახმად, სახელმწიფო ვალდებულია მხარი...

Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ქსელების მნიშვნელობა

დღევანდელ ურთიერთდაკავშირებულ სამყაროში თანამშრომლობის მნიშვნელობა სულ უფრო აშკარა ხდება. განსაკუთრებით, იმ ორგანიზაციებისა და...

გარემო და საზოგადოების ცნობიერება, როგორც ბარიერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უამრავ დაბრკოლებას აწყდებიან: ფიზიკური გარემოს მიუწვდომლობა, საკანონმდებლო...

პროფესიული კოლეჯები და ბარიერები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

როდესაც ქვეყანაში უმაღლესი განათლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დღემდე გამოწვევად რჩება, პროფესიული განათლება...