ბლოგები

პროფესიული კოლეჯები და ბარიერები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

როდესაც ქვეყანაში უმაღლესი განათლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დღემდე გამოწვევად რჩება, პროფესიული განათლება...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებსა და ქალებს დღემდე არ აქვთ სათანადო წვდომა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტმა 2016 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებისა...

თბილისში მოქმედი სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დააინტერესებთ

პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთვის საქართველოში" ფარგლებში, 2022 წლის დეკემბრის...

"ოპერატორები დოკუმენტზე ხელის მოწერას სახელის და გვარის სრული დაფიქსირებით მთხოვენ, ეს კი, ჩემი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო, არ შემიძლია" - ოთო დარბაისელის ბლოგი

ამბობენ, რომ ცხოვრება ბრძოლაა, ჰოდა, მეც ვიბრძვი! ვიბრძვი შინ და ვიბრძვი გარეთ! ვიბრძვი...

პერსონალური ასისტენტი - ნაბიჯი დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ერთ-ერთი პირველი პრინციპი "ადამიანის თანდაყოლილი პიროვნული...

როგორ ახალისებს დისკრიმინაციას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ კანონმდებლობასა და საზოგადოებაში არსებული სამედიცინო მოდელი

საქართველოში, საკმარისია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იყო, რომ უარი გეთქვას სისხლის დონაციაზე -...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ სანოტარო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებული პრობლემები

მოცემული პუბლიკაცია  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ სანოტარო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებს...